Değerli Katılımcılar,


Sürdürülebilirliğe ilişkin kaygıların başlangıcı 18. ve 19. yüzyıla kadar uzansa da “sürdürülebilir kalkınma” kavramının doğuşu oldukça yenidir. "Sürdürülebilir Kalkınma" terimi ilk olarak 1980 yılında Uluslararası Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources – IUCN) tarafından hazırlanan Dünya Koruma Stratejisi (World Conservation Strategy) adlı raporda kullanılmıştır. Kavramın genel kabul görmesi ve geniş bir kullanım alanı bulması ise Birleşmiş Milletler Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu’nun “Brundtland Raporu" olarak da bilinen “Ortak Geleceğimiz” (1987) başlıklı raporuyla olmuştur. Bu komisyonun başında rapora adını veren Norveç Başbakanı Gro Harlem Brundtland bulunmaktadır. Söz konusu raporda sürdürülebilir kalkınma, "gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılama yeteneğini tehlikeye atmadan günümüzün ihtiyaçlarına cevap veren kalkınma biçimi" olarak tanımlanmaktadır.

“Bugünün ihtiyaçlarını gelecek kuşakların ihtiyaçlarını karşılama yeteneğinden ödün vermeden karşılayan kalkınma”

Bu tanım, dolaylı olarak iki merkezi fikre odaklanmaktadır: ihtiyaçlar ve bu ihtiyaçlara yönelik çevrenin yanıt verme konusundaki sınırlı kapasitesi.

İhtiyaçlar ve çevrenin sınırlı kapasitesinin varlığı iyi tanımlanınca başta hükümetler, iş çevreleri ve bilim insanlarında bir farkındalık oluştu. Oluşan bu farkındalık, kavramın geniş kitlelere ulaşmasına ve destek görmesine vesile oldu.

Günümüzde sürdürülebilir kalkınma ile ilgili çalışmalar üç boyutta ilerlemektedir: ekonomik, sosyal ve çevre.

Ekonomik boyut: Tüm temel insan ihtiyaçlarını karşılayan, insanın refahını ve yaşam standardını iyileştiren kaynakların üretimi ile ilgilidir. Bu da ancak bilimsel araştırmaları destekleyerek, işletmeleri yatırım yapmaya teşvik ederek ve üretkenliği arttırmak için modern üretim ve yönetim yöntemlerini benimseyerek üretken yetenekleri ve mevcut teknolojileri geliştirmekle mümkündür.

Sosyal boyut: Kaynakların adil bir şekilde dağıtılması, adil bir vergi sistemi yoluyla büyümenin sağlanması ve toplumun tüm üyelerine ayrım gözetmeksizin sağlık, eğitim, güvenlik vb. hizmetlerini alma, onların hayatın tehlikelerine karşı sigortalama hakkını sağlayan bir sosyal koruma sistemi kurmayı hedeflemektedir.

Çevresel boyut: Üretim faaliyetlerinin çevre üzerindeki zararlı etkilerini, yenilenemeyen kaynakların akılcı tüketimini teşvik etmek ve yenilenebilir enerji kaynakları ile geri dönüşüm atıklarının kullanımını geliştirmeyi kapsamaktadır.


 KONGRE İLE İLGİLİ NOTLAR

 • 1. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma Kongresinde Türkçe, Arapça veya İngilizce dillerinde sunum yapmak mümkündür. Türkçe dışında yapılan sunumları eş zamanlı (simultane) çeviri aracılığıyla takip edilebilecektir. 
 • 1. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma Kongresi, 06-08 Kasım 2020 tarihlerinde Antalya’da Porto Bello SPA Hotel’de gerçekleştirilecektir.
 • Covid-19 salgınının önemleri göz önünde bulundurularak gerekli hazırlıklar tanımlanmıştır. Kongre, gerekli hijyen ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek icra edilecektir. 
 • Dileyen bilim insanları, sunumlarını Zoom programı aracılığıyla gerçekleştirebilirler.
 • Kongreye, 6 farklı ülkeden davetli konuşmacı çağrılmıştır. 
 • Bildiri özet ve tam metinleri hakem sürecinden geçirildikten sonra ISBN’li olarak elektronik kitapta yayımlanacaktır. Özet metinler 30 Ekim 2020’de yayımlanacaktır. 
 • Bilim insanları, 1. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma Kongresine sadece sözel bildiri veya özel konulu çalıştay ile iştirak edebilirler. Poster ve diğer sunum tipleri kabul edilmeyecektir.
 • Kongreye başvuracak bilim insanları, 250-400 kelimelik özet metinler (konu, amaç, yöntem, sonuç gibi bölümleri içerecek şekilde) hazırlamalıdır. Bu özetler, sunum diline ek olarak İngilizce çevirileriyle gönderilmelidir.
 • Kongrede sunumlar; Arapça, İngilizce veya Türkçe yapılabilir.
 • Kongrede sunulmak üzere gönderilen tüm eserler hakem sürecinden geçirildikten sonra kabul veya ret edilecektir. Kabul veya ret kararları bilim ve danışma kurullarına aittir.
 • Kongrede yabancı katılımcıları da göz önünde bulundurulacağından kabul edilen bildiriler, 20 Ekim 2020 tarihinde liste biçiminde açıklanacaktır. Bu tarihten önce herhangi bir bildirim gerçekleştirilmeyecektir. 
 • Kongreden sonra bildirilerini tam metin kitabında yayımlatmak isteyen bilim insanları, yazım kurallarına dikkat ederek hazırladıkları metinlerini 1 Aralık 2020 tarihine kadar kongrenin iletişim kısmında belirtilen mail adresine göndermelidir. Gönderilen tüm metinler intihal programından ve hakem sürecinden geçirildikten sonra tam metin kitabında yayımlanacaktır. 
 • Kongrede sunumlar; sürdürülebilir kalkınma ile ilgili bir içeriğe sahip olmalıdır. Kongre için şu konular belirlenmiştir:
 • Sürdürülebilir Kalkınma ve Çevre Yöneti
 • Sürdürülebilir Kalkınma ve Eğitim
 • Sürdürülebilir Kalkınma ve Finansman Kaynakları
 • Sürdürülebilir Kalkınma ve Kentsel Planlama
 • Sürdürülebilir Kalkınma ve Bütünleşik Kıyı Alanı Yönetimi
 • Sürdürülebilir Kalkınma ve Risk Yönetimi
 • Sürdürülebilir Kalkınma ve Tarım
 • Sürdürülebilir Kalkınma ve Ulaşım
 • Sürdürülebilir Kalkınma ve Yenilenebilir Enerji
 • Sürdürülebilir Kalkınma ve Yerel Yönetimler
 • Sürdürülebilir kalkınma ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (SIG)

 Kongrede farklı yayınların üretilmesi, paylaşılması, yeni işbirliklerinin ortaya çıkması, bilim insanlarının uluslararası ilişkiler kurması en büyük dileğimizdir. Bunun için sizleri bu bilgi şöleninde görmeyi umuyor, araştırmalarınızı, bilgilerinizi dinlemeyi arzuluyoruz.


Saygılarımızla…Kurullar

 Düzenleme Kurulu Başkanı

 • Şinasi Akdemir

  Prof. Dr. 

  Çukurova Üniversitesi

  (Türkiye)

 • Sid Ahmed Soufiane 

  Doç. Dr. 

  Anaaba University

  (Cezayir)

 Düzenleme Kurulu

 Assoc. Dr. Hateem Fahad Hno – Musul University (Iraq) 

 Bilim ve Değerlendirme Kurulu

 Prof.Dr. Adem Altun - Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. Aykut Emre Bozdoğan - TokatGaziosmanpaşa Üniversitesi 

Prof. Dr. Foued Benghodban - Oum El Bouaghi University (Algeria)

Prof. Dr. Najem Daher - Carthage University Tunisia

Prof. Dr. Natali Karkoud - Angers University (France)

Prof. Dr. Orhan Çoban - Gaziantep Üniversitesi 

Prof. Dr. Sid Ahmed Bellel - Oran 2 University Algeria 

Doç. Dr. Ayşegül Okca Koyuncu - Pamukkale Üniversitesi 

Dr. Sid Salah - Biskra University (Algeria)

Dr. Bouchetta Khazen - Fes University (Maroco)

Dr. Bousmaha Ahmed - Oum El Bouaghi University (Algeria)

Dr. Gouassmia Asma - Souk Ahras University (Algeria)

Dr. Mouhamed Mouhamed El Moughir - Ghaza University (Pilistine)

Dr. Moustafa Kamel Shan - Sakarya University (Turkey)

Dr. Orora Lopez Acona - Zarzagoza University (Ispain)

Dr. Ouadiaa Othmani - Angers University (France)

Dr. Sid Ahmed Soufiane - Anaaba University (Algeria)

Dr. Zekri Nadia - Aboubeker Belkaid University (Algeria)

 Sekretarya

 Ramazan Kara


 

Davetli Konuşmacılar

 • Title

  Description

 • Title

  Description

 • Title

  DescriptionKongre

Takvimi

01 Ekim 2020

Özetlerin son gönderim tarihi
Katılım ücretinin yatırılması

Bildiri özeti gönderilirken yatırılmalıdır.

25 Ekim 2020

​Kongre programının yayınlanma tarihi
30 Ekim 2020

Özet metin kitabının yayınlanması

06 Kasım 2020

Kongrenin Başlaması08 Kasım 2020

Kongrenin Bitişi

01 Aralık 2020

​​​Tam metinlerin son gönderim tarihi30 Aralık 2020

Tam metin kitabının yayınlanması ​​*** Kongrede 08.11.2020 tarihinde bir Antalya gezisi yapılacaktır. Gezi ücretlidir.Kongre

Merkezi

 Porto Bello Hotel Resort & Spa

 Addres

Liman, Akdeniz Blv., 07070 Konyaaltı/Antalya

Telefon

+90 242 259 40 41

Harita VerileriHarita verileri ©2021
Harita verileri ©2021
Harita Verileri
Harita verileri ©2021İletişimTelefon

+90 555 031 5360


E-mail

saybilder@gmail.com


Web sitesi

www.isd-congress.org